วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ลิ้งคสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีแวร์ และ แชร์แวร์ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
C-net Download.com FileHippo.com nLite Addons - winAddons.com THAIWARE.COM | Always Number One Thai IT Site Download Freeware Download Shareware

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551TMPGEnc MPEG Editor เป็นโปรแกรมตัดต่อไฟล์ MPEG หรือรวมไฟล์ MPEG หลาย ๆ ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกันอย่างรวดเร็ว โดยทำการเข้ารหัสน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ดังต่อไปนี้

 • สามารถนำไปแปลงไฟล์ MPEG ของ VCD ที่เข้ารหัสไม่ถูกต้องติดปัญหาเรื่อง GOP เมื่อนำไปใช้กับโปรแกรม TMPGEnc DVD Author แล้วไม่ผ่าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา
 • แปลง ไฟล์ MPEG1 ของ VCD ให้มีระบบเสียงในรูปแบบของ DVD (จากเสียง 44100 Hz เป็น 48000 Hz) ทำให้เมื่อนำไปใช้สำหรับเขียน VCD เป็น DVD สามารถเขียนได้อย่างรวดเร็ว
 • ถอดเสียงจากไฟล์ .mpg ของ VCD มาเป็นไฟล์ .mp2 เพื่อไว้ฟังเฉพาะเสียง หรืออาจจะนำไปแปลงเป็น mp3 (ต้องใช้โปรแกรมอื่นแปลงจาก .mp2 เป็น .mp3) เพื่อนำไปเขียนเป็น Audio CD ก็ได้ เช่น แปลงวีดีโอคอนเสิร์ตเป็น Audio CD หรือแปลงเสียงจากแผ่นคาราโอเกะเป็น Audio CD หรือเป็น .mp3 เพื่อไว้ฟังกับโปรแกรม WinAmp เป็นต้น
 • แปลงไฟล์ DVD ที่รวมวีดีโอจากแผ่น VCD กลับไปเป็นไฟล์ .mpg สำหรับนำไปเขียนกลับเป็น VCD
 • แยกภาพ+เสียงออกจากกัน แยกเฉพาะภาพ หรือเสียงอย่างเดียว
 • ตัดส่วนของวีดีโอที่ไม่ต้องการออกแล้วบันทึกเป็นไฟล์ใหม่โดยที่ไม่ต้องเข้ารหัสใหม่
 • รวมไฟล์วีดีโอหลาย ๆ ไฟล์เป็นไฟล์เดียวกัน ทำให้สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่อง

โลโก้โปรแกรม

แม้ปัจจุบันนี้จะนิยมรวมแผ่น Video CD หลาย ๆ แผ่นรวมลงแผ่น DVD แผ่นเดียว หรือ รวมคาราโอเกะเป็นจำนวนมากลงแผ่น DVD เพียงแผ่นเดียว แต่ในบางครั้ง ก็อยากจะนำภาพยนตร์เหล่านั้นมาเขียนลง CD หรือแยกเพลงคาราโอเกะที่ต้องการมารวมลงแผ่น CD
การแปลง DVD ที่รวมจากแผ่น Video CD กลับให้เป็น Video CD มีหลักในการทำก็คือ

1. ดึงข้อมูลจากแผ่น DVD ออกมาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์
2. แปลงเสียงจากไฟล์วีดีโอให้เป็นตามมาตรฐานของ Video CD
3. รวมวีดีโอและเสียง
ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ เราก็จะได้ไฟล์วีดีโอที่อยู่ในรูปแบบของ VCD ที่พร้อมนำไปเขียนด้วยโปรแกรมเขียน Video CD เช่น Nero Burning ROM หรือโปรแกรมอื่น ๆ เมื่อเขียนเสร็จก็สามารถนำไปเปิดบนเครื่องเล่น Video CD หรือ เครื่องเล่น DVD ได้แล้ว
ในการทำนี้จะใช้โปรแกรม TMPGEnc MPEG Editor และตัวอย่างที่จะแสดงต่อไปนี้ เป็นการแปลงจากแผ่นรวมภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่อง

1. ขั้นตอนแรกนี้จะเป็นการอ่านข้อมูลจากแผ่น DVD เข้ามาเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ก่อนเปิดโปรแกรม TMPGEnc MPEG Editor ขึ้นมา ที่หน้าต่างหลัก (Start) คลิกปุ่ม Set Source หรือ Start new project
เปิดโปรแกรม TMPGEnc MPEG Editor ขึ้นมา ที่หน้าต่างหลัก (Start) คลิกปุ่ม Set Source หรือ Start new projectคลิกปุ่ม Source Wizard
เลือก Add a source from a DVD Video แล้วคลิกปุ่ม Next
เลือกไดรฟ์ที่บรรจุแผ่น DVD ที่ต้องการนำมาแปลง แล้วคลิกปุ่ม OK
เมื่อโปรแกรมอ่านแผ่น DVD แล้วก็จะแสดง Title ต่าง ๆ ขึ้นมา ทำเครื่องหมายถูกเลือก Title ที่ต้องการ ในตัวอย่างเลือก Title ที่ 2 แล้วคลิกปุ่ม Nextในช่อง Copy folder คลิกปุ่ม Browse เลือก โฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูลที่ได้จากการแปลงแผ่น DVD แล้วคลิกปุ่ม OK
แนะ นำว่า การสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลในการแปลงนี้ ให้สร้างชื่อเดียวกันแล้วใช้ตัวเลขต่อท้าย เช่นในตัวอย่างนี้ จะตั้งชื่อเป็น av1 สำหรับเก็บข้อมูลที่ได้จากการแปลงจากแผ่น DVD, av2 สำหรับเก็บไฟล์เสียงที่แปลงจากไฟล์วีดีโอที่เป็นมาตรฐานของ Video CD แล้ว, และ av3 สำหรับเก็บไฟล์ที่สมบูรณ์ที่ได้จากการรวมไฟล์วีดีโอและเสียงตามมาตรฐานของ Video CD แล้ว ที่พร้อมจะนำไปเขียนเป็นแผ่น Video CD ด้วยโปรแกรมเขียนแผ่นต่าง ๆ เช่น Nero Burning ROM เป็นต้นโปรแกรมกำลังคัดลอกไฟล์จากแผ่น DVD บันทึกลงฮาร์ดดิสก์เป็นไฟล์ .mpg
เมื่อคัดลอกเสร็จโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแก้ไขคลิปวีดีโอขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Cancel
หลังจากที่คลิกปุ่ม Cancel แล้วโปรแกรมจะแสดงกรอบโต้ตอบ ให้คลิกปุ่ม Yes เพื่อกลับไปยังเมนูหลักของโปรแกรม

2. ขั้นตอนนี้เป็นการแยกไฟล์เสียงออกจากไฟล์ .mpg (ไฟล์ภาพและวีดีโอ) ซึ่งไฟล์เสียงนี้จะมีมาตรฐานของ DVD อยู่คือ MPEG1 Audio Layer II, 48000 hz. ซึ่งจะต้องแปลงใหม่ให้เป็นตามมาตรฐานของ Video CD คือ MPEG1 Audio Layer II, 44100 hz.เมื่อกลับมาที่หน้าต่างขั้นตอน Set Source คลิกปุ่ม Add file
เลือกไฟล์วีดีโอแรกที่ต้องการแยกเสียงออกมา แล้วคลิกปุ่ม Open
เมื่อปรากฏหน้าต่างแก้ไขคลิปวีดีโอ คลิกปุ่ม OK
โปรแกรมจะกลับมาที่ขั้นตอน Set Source อีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม Output เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแปลงไฟล์
ในช่อง File name คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ที่ได้จากการแปลง ในที่นี้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ av2 แล้วคลิกปุ่ม Output setting เพื่อเลือกรูปแบบของการแปลงไฟล์เสียงในส่วน Output target ให้คลิกเลือก Video CD file และในส่วน Output stream type ให้เลือก ES (Audio only) แล้วคลิกปุ่ม OK
ในช่อง File name นามสกุลของไฟล์จะเปลี่ยนจาก .mpg เป็น .mp2 เองโดยอัตโนมัติ

กรณี ที่แปลงเพียงไฟล์เดียว ก็ให้คลิกปุ่ม Start output แต่ในตัวอย่างนี้ แปลง 2 ไฟล์เพราะเป็นการรวมจาก Video CD 2 แผ่น คลิกปุ่ม Batch register เป็นการเก็บข้อมูลนี้ไว้ในคิวรอการแปลงอย่างต่อเนื่องครั้งเดียว
เมื่อคลิกปุ่ม Batch register แล้ว ข้อมูลต่าง ๆ ที่เลือกและตั้งค่าไว้ ก็พร้อมรอการแปลงแล้วกรณีที่เพิ่มหลาย ๆ ไฟล์ ให้กลับไปที่หน้าต่างโปรแกรมหลัก ขั้นตอน Start แล้ว แล้วคลิกปุ่ม Start new project เพื่อเพิ่มไฟล์ใหม่ที่ต้องการแยกเสียง แล้วทำตามขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้ว จนถึงคลิกปุ่ม Batch register ซึ่งในหน้าต่าง TMPGEnc MPEG Editor Batch Encode Tool ก็จะแสดงรายการตามที่เราได้เพิ่มเข้าไป
คลิกปุ่ม Start batch เพื่อเริ่มทำการแยกเสียงจากไฟล์วีดีโอแล้วแปลงเสียงให้เป็นตามมาตรฐานของ Video CD
หลังจากที่โปรแกรมแปลงไฟล์เสร็จแล้วให้คลิกปิดหน้าต่าง

3. รวมวีดีโอและเสียง คือการนำไฟล์วีดีโอเดิม (.mpg) ที่ได้จากการคัดลอกข้อมูลมาจากแผ่น DVD นำมารวมกับไฟล์เสียงที่แปลงเป็นไฟล์มาตรฐานของ Video CD แล้ว สร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมา ที่มีคุณภาพของภาพเท่าเดิมและเสียงที่ตรงมาตรฐานของ Video CDหลังจากที่ปิดหน้าต่าง TMPGEnc MPEG Editor Batch Encode Tool แล้ว ก็จะกลับมาที่หน้าต่างหลักของโปรแกรม ขั้นตอน Output ให้คลิกที่ปุ่ม Startคลิกปุ่ม MPEG tools
ที่แท็บ Multiplex ในช่อง Format เลือกเป็น MPEG1 Video CD ในช่อง Video input คลิกปุ่ม Browse เลือกไฟล์วีดีโอ .mpg ที่ได้จากการคัดลอกมาจากแผ่น DVDเมื่อเพิ่มเข้ามาแล้ว ในช่อง Audio input คลิกปุ่ม Browse เลือกไฟล์เสียง .mp2 ที่มีชื่อเดียวกับไฟล์ .mpg จากโฟลเดอร์ av2 และในช่อง Output file ก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ที่ได้จากการรวมวีดีโอและเสียง และตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ

หากรวมเพียงไฟล์เดียว ให้คลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มดำเนินการรวมไฟล์วีดีโและเสียง หากมีหลาย ๆ ไฟล์ที่ต้องการรวมวีดีโอและเสียง ให้คลิกปุ่ม Batch register เพื่อลงทะเบียนเข้าลำดับการทำงานอย่างต่อเนื่อง
กรณีที่คลิกปุ่ม Batch register แล้ว รายการที่ลงทะเบียนเข้าลำดับการทำงานอย่างต่อเนื่อง จะปรากฏในช่องหน้าต่างด้านล่าง จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนเดิม คือเลือกไฟล์วีดีโอและเสียงที่ต้องการรวมกัน ตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Batch registerเริ่มดำเนินการรวมไฟล์วีดีโอและเสียงตามลำดับการทำงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยคลิกปุ่ม Start
โปรแกรมกำลังรวมไฟล์วีดีโอและเสียงบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
เมื่อโปรแกรมทำการรวมไฟล์วีดีโอและเสียงเสร็จแล้ว ในช่องและหน้าต่าง ก็จะว่างเปล่าไม่มีข้อมูลใด ๆ คลิกปุ่ม Close ปิดหน้าต่าง และปิดโปรแกรม สิ้นสุดการแปลง DVD เป็น VCD

ตอนนี้คุณก็จะได้ไฟล์วีดีโอเป็น .mpg ที่ตรงตามมาตรฐานของ Video CD แล้ว สามารถนำไปเขียนเป็น Video CD ด้วยโปรแกรม Nero Burning ROM หรือโปรแกรมเขียน VCD อื่น ๆ ที่นำไปเล่นบนเครื่องเล่น VCD หรือ DVD ได้ตามปกติ
การตัดต่อวีดีโอ

การตัดวีดีโอส่วนที่ไม่ต้องการออก แล้วสร้างเป็นไฟล์ใหม่ที่เหลือเฉพาะส่วนที่ต้องการ และการสร้างไฟล์วีดีโอใหม่ จากไฟล์วีดีโอหลาย ๆ ไฟล์ที่นำมารวมกันเป็นไฟล์เดียว เพื่อให้เล่นได้อย่างต่อเนื่อง

เปิดโปรแกรมขึ้นมา คลิกปุ่ม Set Source หรือ Start new project แล้วคลิกปุ่ม Add file เลือกไฟล์ที่ต้องการตัดส่วนที่ไม่ต้องการ ออก หรือไฟล์ที่จะนำมารวมเป็นไฟล์เดียวกัน

หลังจากที่เลือกไฟล์เข้ามาแล้ว ก็จะปรากฏเฟรมต่าง ๆ ของวีดีโอ

การตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

 • Set as start frame กำหนดเป็นเฟรมเริ่มต้นสำหรับการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
 • Move to start frame เป็นการย้ายตัวชี้ไปที่เฟรมแรกของคลิปวีดีโอ
 • Set as end frame กำหนดเป็นเฟรมสุดท้ายสำหรับการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
 • Move to end frame เป็นการย้ายตัวชี้ไปที่เฟรมสุดท้ายของคลิปวีดีโอ
 • Cut ตัดส่วนเฟรมที่ได้กำหนดไว้ออก
 • Edit menu เมนูของการตัดวีดีโอ

ขั้นตอนในการตัดนั้น อันดับแรก ต้องกำหนดจุดเริ่มต้นของเฟรมที่จะตัดออก หรือจะไม่ตัดออกก่อน แล้วเลื่อนสไลด์บาร์ไปยังจุดสิ้นสุดที่จะตัดออก แล้วกำหนดจุดสิ้นสุด หากต้องการตัดส่วนที่กำหนดไว้ ก็ให้คลิกปุ่ม Cut

แต่หากต้องการตัดส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ออก เช่น กำหนดเฉพาะส่วนกลางของคลิปที่ต้องการเอาไว้ แล้วตัดส่วนเริ่มต้นของคลิกและส่วนสุดท้ายของคลิปออก ก็จะต้องเลือก Edit menu เพื่อเลือกหัวข้อตัดส่วนที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ นั่นเอง

ขั้นตอนการตัดวีดีโอ
 1. เลือกจุดที่ต้องการตัดออก
 2. คลิก Set as start frame กำหนดเป็นจุดเริ่มต้น แถบสีม่วงจะเริ่มต้น ณ จุดที่กำหนดเป็นจุดเริ่มต้น สีม่วงนี้คือขอบเขตที่จะตัดออก
 1. ลือกจุดสุดท้ายที่จะตัด
 2. คลิก Set as end frame เพื่อกำหนดเป็นจุดสิ้นสุด
 3. คลิกปุ่ม Cut เพื่อตัดส่วนที่กำหนดเอาไว้ออก

เมื่อคลิกปุ่ม Cut ส่วนที่กำหนดไว้ก็จะถูกตัดออก

แต่ในกรณีที่กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเอาไว้ เพื่อเหลือไว้เพียงจุดที่กำหนดเอาไว้ และตัดส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดออกให้หมด ให้คลิกปุ่ม Edit menu แล้วเลือก Cut the unselected ranges จะเป็นการตัดส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ ออกให้หมด

ในขั้นตอนการตัดวีดีโอนั้น เมื่อคลิกปุ่ม OK แล้วก็จะกลับมาที่หน้าต่าง Set Source อีกครั้ง เมื่อต้องการต่อคลิปวีดีโออื่น ๆ ให้เป็นไฟล์เดียวกันกับคลิปวีดีโอที่มีอยู่แล้ว คลิกปุ่ม Add file เพื่อเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการต่อ แล้วหากต้องการตัดต่อก็ให้ทำตามขั้นตอนการตัดต่อเหมือนกับที่ได้อธิบายมา แล้ว
เมื่อเพิ่มไฟล์เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Output หลังจากที่เข้าสู่หน้าต่าง Output แล้ว คลิกปุ่ม Output setting เพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์ผลลัพธ์ว่าจะออกมาในรูปแบบใด
ในส่วนของ Output target นั้น กรณีที่ต้องการเพียงแค่ต่อไฟล์วีดีโอให้เป็นไฟล์เดียวกัน ให้เลือก Common MPEG file แต่หากต้องการเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่น ให้เลือกรูปแบบที่ต้องการ

Output stream type ให้เลือก System (VIdeo + Audio) จะเป็นการสร้างไฟล์ .mpg ที่มีทั้งภาพและเสียง แล้วคลิกปุ่ม OK

ช่อง File name ให้ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ

ในขั้นตอนการแปลงวีดีโอนั้น หากต้องการให้ทำงานอย่างรวดเร็ว แนะนำให้ปิดการแสดง preview คือ คลิกขวาในหน้าต่าง preview แล้วเลือก Preview frequency -> No preview

เมื่อสิ้นสุดการประมวลผลแล้ว จะให้เครื่องอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร หรือต้องการ Shutdown ก็กำหนดได้ ด้วยการเลือกเมนู Process end action ให้เลือก None หากไม่ต้องการให้เครื่องทำอะไร หรือ เลือก Shutdown เพื่อให้เครื่อง Shutdown
คลิกปุ่ม Start output เพิ่มเริ่มต้นการแปลงไฟล์วีดีโอให้เป็นไฟล์เดียวกัน หรือสร้างไฟล์ใหม่ที่ได้ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้ว
โปรแกรมกำลังทำงานพร้อมกับแสดงข้อมูลต่าง ๆสิ้นสุดการแปลงไฟล์วีดีโอ ก็จะได้ไฟล์วีดีโอที่มีเฉพาะส่วนที่ต้องการหรือไฟล์วีดีโอที่ได้ทำการต่อไฟล์กันแล้ว


อยากจะเอาไฟล์ในแผ่นดีวีดีหรือวีซีดี ของเราที่ถ่ายมาดัดแปลงเก็บไว้ดูเล่น ไม่ว่าจะถ่ายมาจากกล้อง มือถือ หรือ แหล่งอื่่นๆ ก็สามารถดัดแปลงได้ทุกชนิดไฟล์ละครับ เพราะปัจจุบันมีโปรแกรมเมอร์ เก่งๆ จึงมีโปรแกรมที่มีความสามารถสูง และ อีกอย่างเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ หรือ ทดลองใช้งาน ซึ่งหาง่ายตามอินเตอร์เน็ต ทดลองทำเล่นๆ กันดูไม่แน่นา อนาคตอาจเป็นมือโปรก็ได้ ใครจะรู้ละครับท่าน
อันดับแรกเลยมาทำความเข้าใจชนิดของนามสกุลไฟล์หลักๆ ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ภาพมีหลายนามสกุลเช่น .JPG,.GIF,.BMP ไฟล์เสียง เช่น .WAV,.MP3 ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหรือภาพยนตร์ เช่น .AVI,.MPEG1,.MPEG2,.MOV ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกับการนำไฟล์ไปใช้กับแผ่น วีซีดี และ ดีวีดี ...วีซีดี หรือมีชื่อเต็มว่า Video Compact Disc มีความหมายคือการนำไฟล์ข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงหรือแปลงลงในแผ่นซีดี ซึ่งไฟล์ที่บันทึกลงในแผ่นก็คือไฟล์ชื่อ MPEG1 นั่นเอง วีซีดีโดยทั่วไปจะโดนบีบอัดแบบ MPEG1 ลงสู่แผ่นซีดี มีคุณภาพเสียงในระดับสเตริโอ การแสดงภาพของวีซีดีบนโทรทัศน์จะชัดกว่่าบนจอคอมพิวเตอร์ เพราะความถี่ของการแสดงผลบนจอภาพของโทรทัศน์ต่ำกว่าจอคอมพิวเตอร์ จึงทำให็เป็นผลดีกับการแสดงภาพที่แตกหรือไม่ละเอียดของวีซีดี

วิธีใช้งานโปรแกรมช่วย Download : IDM V.15.6Internet Download Manager 5.15 Build 6
วิธีติดตั้ง IDM เวอร์ชั่น 5.12 ดาวน์โหลดhttp://www.jokergameth.com/board/showpost.php?p=239024&postcount=357 หรือ http://rapidshare.com/files/178123520/jokergame_IDM512withPatch.rar

วิธีการทำให้IDM เป็นภาษาไทย By seria39
ดาวน์​โหลดภาษา​ไทย​ ​จาก​ลิ้งค์ด้านล่างไปครับ
http://www.internetdownloadmanager.com/languages/idm_th.zip
1. ​แตกไฟล์​ idm_th.zip
2. Copy ​ไฟล์ที่​ได้​ ​นำ​ไปวางที่​ C:\Program Files\Internet Download Manager\Languages
3. ​คลิ๊กขวาปิดโปรแกรม​ IDM ​ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
4. ​เปิดโปรแกรม​ IDM ​ขึ้นมา​ใหม่​แล้ว​เลือกภาษา​ ​เป็น​ภาษา​ไทย 5.15 Build 6 แล้ว กดอัพเดทได้เลย
วิธีใช้ > ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว > แพช


การตั้งค่า

1. ไปที่ตัวเลือก

2. จะขึ้น การกำหนดค่าIDM ให้ ติ๊กตามรูปบน เลยครับ เมื่อ ติ๊ก การใช้เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ขั้นสูง
จะต้อง รีสตารท์เครื่อง 1ครั้งครับ


3. กดคีย์ เพื่อตั้งค่าการใช้งานของปุ่มต่างๆครับ


4. ตั้งค่า โดยใช้คีย์ที่กำหนดเพื่อป้องกันการดาวโหลดด้วยIDM "เมื่อกดปุ่ม ที่ตั้งไว้ ค้างแล้วกดลิ้งค์ดาวโหลด IDM จะไม่ทำงาน
ใช้คีย์ที่กำหนดเพื่อใช้ในการดาวโหลดด้วยIDM "ใช้ได้กับบางเวป เท่านั้นนะครับ"
ที่ไม่เลือก Shift กับ Ctrl
เพราะ IE7 เมื่อกด Shift ค้างไว้แล้วคลิก จะเป็นการเปิดหน้า IE ใหม่
และเมื่อกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก จะเป็นการเพิ่ม Tab IE ใหม่

วิธีที่จะทำให้ IDM เป็นโปรแกรมโหลดที่แรงสุด
วิธีทำ ทำ IDM 16 ช่อง


1. เลือกตัวเลือก ไปที่ Tab การเชื่อมต่อ (รูปตัวอย่างด้านบน)

2. ตั้งค่าดังนี้
- ชนิด/ความเร็วการเชื่อมต่อ เลือกให้เต็มที่เลยครับ ในรูปตัวอย่างก็ อื่นๆ/1000000000 bps
- จำนวนการเชื่อมต่อสูงสุด 16 ครับ (ที่มาของคำว่า 16ช่อง)

การใช้ IDM 16 ช่อง จะใช้โดยอัตโนมัติ และจะใช้ได้ในบางเวปเท่านั้น


วิธีสังเกตุ ว่า IDM ใช้งาน 16 ช่อง หรือยัง ให้ดูที่หน้าที่เรากำลังดาวโหลดครับ ให้คลิก แสดงรายละเอียด(รูปตัวอย่างด้านบน)

ตัวอย่าง

รูปนี้ เลือก IDM 4ช่อง แต่เวป จำกัดให้ 2 ช่อง


รูปนี้คือ โฉมหน้า IDM 16 ช่อง